کولیت اولسراتیو و کرون بیشتر در زنانی که در مناطق شمالی آمریکا زندگی می کنند دیده شده است . آیا کمبود دریافت نور خورشید بر روی بیماری کولیت موثر است ؟
چه کسی می دانست که منطقه جغرافیایی در تشدید آی بی دی ( بیماری التهابی روده ) موثر است؟ خوب تحقیقات اخیر نشان داده است زنانی که در مناطق جنوبی آمریکا زندگی می کنند نسبت به آنهایی که در مناطق شمالی زندگی می کنند کمتر دچار این عارضه می شوند. در اینجا بعضی از جزئیات جالب این تحقیق آورده شده است:
محققان توجه شان را به مناطقی که زنان در سن سی سالگی در آنجا زندگی می کردند معطوف کردند.و متوجه شدند آنهایی که در مناطق جنوبی زندگی می کردند به میزان قابل ملاحضه ای کمتر دچار بیماری کولیت و کرون شده اند.
این موضوع حتی بعد از به حساب آوردن فاکتورهایی همچون اصل و نصب و سیگار کشیدن صادق بود
دلیلی که برای ارتباط بین عرض جغرافیایی و آی بی دی آورده شده است روشن نیست. یکی از تئوری هایی که ما را در مورد این موضوع راهنمایی می کند این است که قرار گرفتن در معرض نور خورشید و یا تابش اشعه UBV عموما در در عرضهای جنوبی بیشتر است
همانطور که بیشتر شما می دانید نور خورشید بر سطح میزان ویتامین دی اهمیت دارد و شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ویتامین دی در ایمنی و تنظیم پاسخ های التهابی نقش دارد.

Posted in Crohn's Disease... by Dr. Sharon Orrange on Jan 18, 2012

ترجمه توسط گروه مترجمین ویلاگ http://khode-vagheim.persianblog.ir

( انجمن بیماری کولیت زخمی)