روز جهانی آی بی دی( IBD ) یا همان بیماری های التهابی روده که کولیت و کرون رو شامل میشه

من تا حالا نمی دونستم این بیماری هم روز جهانی داره ولی امروز بخاطر یکی از آشنایان رفته بودم بیمارستان که اونجا با پوسترش مواجه شدم و واسم جالب بود.

اینم آدرس سایت روز جهانی IBD هست که میزارم.

http://www.worldibdday.org

یک قسمتی از متنو انتخاب می کنم و اینجا براتون می زارم از این سایت.

World IBD Day - 19 May 2012

Worldwide, five million people live with Crohn’s disease and ulcerative colitis, conditions known as inflammatory bowel diseases.  

About us

World IBD Day, led by patient organizations representing 30 countries on four continents, is officially celebrated on May 19.
Patient groups from the United States, Canada, Australia, 26 European nations, and Brazil are working to raise awareness of IBD.

IBD, which stands for inflammatory bowel disease, is comprised of Crohn’s disease and ulcerative colitis — two serious, chronic digestive diseases that affect five million people worldwide (1.4 million in the US alone, and 2.2 million in Europe alone). Crohn’s disease and ulcerative colitis directly affect the digestive system and cause intestinal tissue to become inflamed, form sores, and bleed easily. 
There is no cure, no known cause, and little public understanding of the pain and chronic suffering with which IBD patients courageously cope every day of their lives.