مزالازین و یا همان mesalamine دارای خاصیت ضد التهابی ست.این دارو بیشتر برای کنترل مراحل حاد بیماری گوارشی کولیت اولسرو خفیف تا متوسط و درگیری روده بزرگ بیماری کرون و حفظ مرحله فروکشی بیماری استفاده میشود.

تداخلات خاصی با داروهای دیگر ندارد

ازنظر طبقه بندی داروهای مصرفی در بارداری از گروه B هست. در بارداری فقط در صورت لزوم مصرف شود چون وارد بدن جنین می شود و از جفت عبور می کند. در شیردهی هم با احتیاط مصرف شود چون متابولیتهای دارو در شیر مادر پیدا شده است


به نقل از کتاب ایران فارما ( دستنامه جامع داروهای رسمی ایران 85)

خوشبختانه در ایران این دارو با نام تجاری مزالازین تولید می شود و بیمه درمانی تقریبا دو سوم هزینه تهیه آن را متقبل می شود.