اینم از صفحه فیس بوکمون که امروز طراحیشو تموم کردم.

همگی برید و لایک کنید که بعد این اکثر بحثامون اونجا خواهد بود.

 

http://www.facebook.com/DiseasesSocietyOfIbdulcerativeColitisAndCrohn