در این نشست همونطور که گفتم هر یک از انجمن های کشورهای مختلف بصورت جداگانه تحقیقات و یافته های خودشون در مورد بیماری التهابی روده ارائه کردند که در زیر برای شما آماده شده است. برای دانلود هر یک روی کشور مورد نظر کلیک کنید.

Belgium
Brazil
Canada
France
Germany
IBD Research Foundation
Israel
Italy
New Zealand
Sweden
UK
USA

مطالب ارائه شده توسط انجمن کشورهای اسرائیل و سوئد هنوز منتشر نشده است و مطالب ارائه شده از طرف انجمن آمریکایی این نشست نیز به صورت ویرایش نشده ارائه شده است.